معاونت فرماندهی و عملیات

 

سنجر ناروئی
معاونت فرماندهی و عملیات

این معاونت ایستگاه های آتش‌نشانی و نجات و امداد و همچنین ستاد فرماندهی، و نیز پشتیبانی خودروهای ویژه و تجهیزات سازمان را اداره می‏کند.

کلیه عملیات اعم از عملیات مربوط به اطفاء حریق و امداد و نجات و همچنین نظارت بر هماهنگی نیروهای مختلف عملیاتی بر عهده این معاونت است.

بر اساس طرح جدیدی که از سوی ریاست سازمان به عمل آمده،زاهدان به ۲ منطقه عملیاتی امدادرسانی تقسیم گردیده است. سرپرستی هر یک از این ایستگاه ها تحت نظر معاونت عملیات بعهده یکی از مدیران مناطق ۲ گانه قرار گرفته است تا هر کدام از مدیران امور مربوط به ایستگاه های حوزه عملکرد خود را به نحو مطلوب تری اداره نمایند.