رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا

هرکس، کسى را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است»

سوره مائده آیه ۳۲


نجات جان و مال شهروندان افتخار آتش نشانان شهر زاهدان است.

 

حمید رضا عابدی
سرپرست سازمان آتش نشانی و
خدمات ایمنی شهرداری زاهدان

با توجه به گسترش جمعیت در شهرهای امروزی، به موازات آن، شهرداری موظف به ارتقا ء سطح خدمات شهری برای شهروندان می باشد. یکی از مهمترین های رسالت شهرداری، ایجاد امنیت در برابر سوانح، حوادث، حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست اسـت، کـه وظـایف فوق را سازمان آتش نشانی برعهده دارد.

این سازمان با توسعه ایستگاه ها و ارائه آموزش های لازم به شهروندان، اقدام به فراگیر نمودن فرهنگ ایمنی و مشارکت نهادهای اجتماعی به ویژه خانواده ها با هدف تأثیرگذاری مثبت و پیشگیری از حوادث در گستره جامعه می نماید.