اداره آموزش و پیشگیری

 رئیس اداره آموزش و پیشگیری

مصطفی فراز شهرکی

 

وظایف رئیس اداره آموزش و پیشگیری

 • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
 • نظارت برتهیه و تنظیم طرح های ایمنی، فنی و پیشگیری از حریق و حوادث به منظور کاهش حریق و حوادث
 • نظارت بر تبادل اطلاعات با مراکز علمی و پژوهشی در موضوعات مرتبط
 • ارایه روش های نوین جهت دستیابی به ایمنی در مقابل حریق در امکان و تاسیسات شهری و مشارکت در برنامه های ایمن سازی
 • برنامه ریزی جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع حوادث و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آتش سوزی و دیگر حوادث احتمالی
 • نظارت بر عملیات موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتش نشانی و خدمات ایمنی
 • نظارت بر انجام اقدامات و تمهیدات لازم جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی
 • نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی و استاندارد های تجهیزاتی ساختمان ها در مقابل سوانح گوناگون( زلزله، آتش سوزی، سیل، برق گرفتگی و …) براساس دستورالعمل ها و مقررات ملی ساختمان
 • نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و آموزشی متناسب با انواع کاربری های مختلف
 • نظارت بر ارایه دوره های آموزشی جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی مردم در خصوص نحوه مقابله با حوادث و بلایای طبیعی
 • رسیدگی و نظارت بر کلیه امور ایمنی شهر و برنامه ریزی جهت پیشگیری از بروز حریق و سایر حوادثی که بر مردم و اماکن شهری تاثیرات مخرب خواهد داشت
 • نظارت و اعمال کنترل بر تجهیزات و تاسیسات ایمنی اماکن و ساختمان های عمومی و خصوصی شهر قبل از صدور پروانه(بررسی پرونده و نقشه ها و تایید آن) و ابلاغ دستورات ایمنی لازم به مسئولین اماکن عمومی و کارخانجات، بیمارستان ها، سینماها، مدارس و… جهت اجرای استانداردهای ایمنی و استفاده از وسائل و ابزار پیشگیری از حریق و سایر حوادث
 • تنظیم برنامه های ویژه با همکاری دستگاه های ارتباط جمعی جهت آموزش عموم در زمینه فنون اولیه پیشگیری از بروز آتش سوزی و سایر سوانح و نیز روش های مقابله با خطرات ناشی از آنها
 • بازدید و نظارت بر ایمنی ساخت و سازهای شهرداری، تخریب ها، گودبرداری ها، انفجار های بزرگ و …
 • تایید نهایی پایان کار بهره برداری کاربری های صنعتی، اداری، انباری ، مسکونی، پاساژ، تجاری ، بیمارستان ها، درمانگاه، پمپ بنزین و…
 • برنامه ریزی و اقدام در جهت توسعه و ارتقای سطح دانش فنی و توانمند سازی منابع انسانی با هماهنگی مدیریت سرمایه انسانی
 • نظارت بر نیازهای ورزشی پرسنل در ایستگاه های عملیاتی
 • نظارت برتهیه طرح ها و برنامه های لازم جهت افزایش فعالیت های ورزشی و ارتقای سطح آمادگی جسمانی پرسنل عملیاتی
 • نظارت بر ارایه راهکارهایی جهت توسعه و ترویج افزایش عالیت های ورزشی در ایستگاهای عملیاتی
 • نظارت بر اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت جهت پرسنل سازمان در سطوح مختلف عملیاتی و اداری
 • تنظیم و ارائه گزارش های موضوعی و دوره ای به مقام مافوق
 • همکاری در نیاز سنجی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز همکاران در حوزه مربوطه
 • پیشنهاد و همکاری در تدوین و بروز رسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و تعریف و پایش شاخصهای مرتبط با آن فرآیندها
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف