بایگانی دسته‌ی: آتش نشان داوطلب

آتش نشان داوطلب

طرح آموزش و بهره گیری از توان نیروهای مردمی آتش نشان داوطلب سالهاست که در کشورهای مختلف جهان اجرا میشود. تجزیه و تحلیل این طرح اثرات مثبت آن را بصورت آشکار به اثبات رسانده و بعنوان مکمل امدادرسانی و نجات جان و مال مردم در حوادث گوناگون و دستیابی به سطح بالاتری از ایمنی شهری […]