منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آرشيو اخبار

 

اهم فعاليت هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان

اهم فعاليت هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   بمناسبت گراميداشت روز ملي آتش ادامه...
تاريخ : 96/07/29

حضور مدير عامل محترم سازمان در تمرين نيرو هاي ستادي و عملياتي سازمان جهت برگزاري مانور

حضور مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري زاهدان جناب مهندس زيرکي در تمرين نيرو ه ادامه...
تاريخ : 96/07/29

تمرين همکاران خانم سازمان جهت آمادگي برگزاري مانور

تمرين همکاران خانم سازمان جهت آمادگي برگزاري مانور ادامه...
تاريخ : 96/07/29

کوهنوردي همکاران محترم سازمان

کوهنوردي همکاران محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان صبح جمعه96/06/17 ادامه...
تاريخ : 96/07/29

حضور مدير عامل محترم سازمان در تمرين نيرو هاي ستادي و عملياتي سازمان جهت برگزاري مانور

حضور مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري زاهدان جناب مهندس زيرکي در تمرين نيرو ه ادامه...
تاريخ : 96/07/29

جلسه مدير عامل محترم سازمان با معاونين، مديران و روساي ايستگاه هاي عملياتي

جلسه مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با معاونين،مديران و روساي ايستگا ادامه...
تاريخ : 96/07/29

حضور مدير عامل محترم سازمان در جمع صميمي آتش نشانان داوطلب

حضور مدير عامل محترم سازمان  آتش نشاني و خدمات ايمني  شهرداري زاهدان در جمع صميمي آتش نشا ادامه...
تاريخ : 96/07/29

برگزاري دوره هاي آموزشي تحت عنوان آتش نشان داوطلب

باحضور  مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان٬ اولين  روز دوره آ ادامه...
تاريخ : 96/07/29

برگزاري نشست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با سرپرست محترم معاونت خدمات شهري

برگزاري نشست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با سرپرست محترم معاونت خدمات شهري  ادامه...
تاريخ : 96/07/27

بازديد مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان از ايستگاه عملياتي9

بازديد مدير عامل محترم سازمان  آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان به همراه معاونين ا ادامه...
تاريخ : 96/07/27

صفحه: <<1413121110987654>>

دريافت اخبار بصورت XML,RSS دريافت اخبار به فرمت XML , RSS

آخرين تغييرات:82/12/16

 

عضويت خبرنامه

Email: