منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آرشيو اخبار

 

برگزاري کلاس آموزش اطفاء حريق جهت کارکنان شرکت ناجي پوشش

  ادامه...
تاريخ : 96/07/29

ديدار مدير عامل محترم سازمان با سرپرست محترم فرمانداري شهرستان زاهدان

ديدارمهندس زيرکي مديرعامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان به همراه معاونين و ر ادامه...
تاريخ : 96/07/29

اهم فعاليت هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان بمناسبت آغاز سال تحصيلي

  ادامه...
تاريخ : 96/07/29

برپايي ايستگاه صلواتي و پخش نذري توسط کارکنان سازمان

ادامه...
تاريخ : 96/07/29

اهم فعاليت هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان

اهم فعاليت هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   بمناسبت گرامي داشت روز ملي آت ادامه...
تاريخ : 96/07/29

اهم فعاليت هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان

اهم فعاليت هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   بمناسبت گرامي داشت روز ملي آت ادامه...
تاريخ : 96/07/29

جلسه مدير عامل محترم سازمان با معاونين، مديران و روساي ايستگاه هاي عملياتي

جلسه مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با معاونين،مديران و روساي ايستگا ادامه...
تاريخ : 96/07/29

اهم فعاليت هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان

اهم فعاليت هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان   بمناسبت گرامي داشت روز ملي آت ادامه...
تاريخ : 96/07/29

حضور سرپرست محترم شهرداري زاهدان در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني

حضور سرپرست محترم شهرداري زاهدان  به همراه مديريت محترم شهرداري منطقه 2 در سازمان آتش نشاني و ادامه...
تاريخ : 96/07/29

نشست صميمي اعضاي شوراي اسلامي شهر زاهدان با کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني.

صبح امروز جناب آقاي دکتر يوسفي رئيس کميسيون بهداشت محيط زيست و خدمات شهر شوراي  اسلامي شهر زا ادامه...
تاريخ : 96/07/29

صفحه: <<131211109876543>>

دريافت اخبار بصورت XML,RSS دريافت اخبار به فرمت XML , RSS

آخرين تغييرات:82/12/16

 

عضويت خبرنامه

Email: