منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آرشيو اخبار

 

حضور مدير عامل محترم سازمان در جمع صميمي آتش نشانان داوطلب

حضور مدير عامل محترم سازمان  آتش نشاني و خدمات ايمني  شهرداري زاهدان در جمع صميمي آتش نشا ادامه...
تاريخ : 96/07/29

تبريک سالروز تولد همکاران سازمان

تبريک سالروز تولد همکارمان سرکار خانم صفايي با ااهدا گل و تقدير نامه ادامه...
تاريخ : 96/07/29

برگزاري دوره هاي آموزشي تحت عنوان آتش نشان داوطلب

باحضور  مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان٬ اولين  روز دوره آ ادامه...
تاريخ : 96/07/29

برگزاري نشست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با سرپرست محترم معاونت خدمات شهري

برگزاري نشست سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با سرپرست محترم معاونت خدمات شهري  ادامه...
تاريخ : 96/07/27

تبريک سالروز تولد همکاران سازمان

در راستاي ارج نهادن به ارزش وجودي کارکنان و نيروهاي توانا و کارآمد سازمان تبريک سالروز تولد همکارما ادامه...
تاريخ : 96/07/27

بازديد مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان از ايستگاه عملياتي9

بازديد مدير عامل محترم سازمان  آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان به همراه معاونين ا ادامه...
تاريخ : 96/07/27

بازديد مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان از ايستگاه عملياتي4

بازديد مدير عامل محترم سازمان  آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان به همراه معاونين ا ادامه...
تاريخ : 96/07/27

ديدار صميمي کارکنان سازمان با مدير عامل محترم سازمان به مناسبت عيد سعيد قربان

ديدار صميمي کارکنان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري  زاهدان با مدير عامل محترم سازمان ب ادامه...
تاريخ : 96/07/27

تبريک سالروز تولد همکاران سازمان

در راستاي ارج نهادن به ارزش وجودي کارکنان و نيروهاي توانا و کارآمد سازمان تبريک سالروز تولد همکارما ادامه...
تاريخ : 96/07/27

جلسه مدير عامل محترم سازمان با معاونين، مديران و روساي ايستگاه هاي عملياتي

جلسه مدير عامل محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با معاونين،مديران و روساي ايستگا ادامه...
تاريخ : 96/07/27

صفحه: <<1110987654321>>

دريافت اخبار بصورت XML,RSS دريافت اخبار به فرمت XML , RSS

آخرين تغييرات:82/12/16

 

عضويت خبرنامه

Email: