منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آرشيو اخبار

 

برگزاري نشست تاسيس هنرستان آتش نشاني در شهر زاهدان

1396/12/17 ادامه...
تاريخ : 96/12/19

برگزاري کلاس آموزش نکات ايمني و اطفاء حريق جهت معلمان و دانش آموزان دبيرستان دخترانه قريشي

1396/12/17 ادامه...
تاريخ : 96/12/19

برگزاري کلاس آموزش نکات ايمني و اطفاء حريق جهت معلمان و دانش آموزان دبيرستان دخترانه شاهد شهريار

1396/12/16 ادامه...
تاريخ : 96/12/19

برگزاري کلاس آموزش نکات ايمني و اطفاء حريق جهت معلمان و دانش آموزان دبيرستان دخترانه نجمه

1396/12/15 ادامه...
تاريخ : 96/12/19

برگزاري کلاس آموزش نکات ايمني و اطفاء حريق جهت معلمان و دانش آموزان دبستان دخترانه بهشت

1396/12/15   ادامه...
تاريخ : 96/12/19

برگزاري کلاس آموزش نکات ايمني و اطفاء حريق جهت معلمان و دانش آموزان دبستان پسرانه دکتر حسن آيت - دوره دوم

ادامه...
تاريخ : 96/12/14

برگزاري کلاس آموزش نکات ايمني و اطفاء حريق جهت معلمان و دانش آموزان دبستان دخترانه مطهره_دوره دوم

1396/12/13 ادامه...
تاريخ : 96/12/14

حضور مهندس سراواني سرپرست محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان در اولين همايش هم انديشي ائمه جماعت مساجد زاهدان ومديران شهري(شهرداري)

  1396/12/13 ادامه...
تاريخ : 96/12/14

برگزاري کلاس آموزش نکات ايمني و اطفاء حريق جهت معلمان و دانش آموزان دبستان دخترانه شهداي بانک ملت

1396/12/12   ادامه...
تاريخ : 96/12/14

برگزاري جلسه شوراي اداري سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري زاهدان

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني،جلسه شوراي اداري سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني ادامه...
تاريخ : 96/12/12

صفحه: <<1110987654321>>

دريافت اخبار بصورت XML,RSS دريافت اخبار به فرمت XML , RSS

آخرين تغييرات:82/12/16

 

عضويت خبرنامه

Email: