منوي اصلي

شارژخاموش کننده

آرشيو اخبار

 

برگزاري کلاس آموزشي ايمني و اطفاء حريق

برگزاري کلاس آموزشي ايمني و اطفاء حريق جهت کارکنان اداره کل گاز استان ادامه...
تاريخ : 96/09/22

برگزاري ڪلاس آموزش جهت معلمان و دانش آموزان دبستان پسرانه سماء

ادامه...
تاريخ : 96/09/22

برگزاري کلاس آموزشي ايمني و اطفاء حريق

برگزاري کلاس آموزشي ايمني و اطفاء حريق جهت شرکت هامون بافت کوير ادامه...
تاريخ : 96/09/22

حضور نيرو هاي عملياتي سازمان در مانور زلزله وايمني

حضور نيرو هاي عملياتي  سازمان در مانور زلزله وايمني دبيرستان دخترانه مطهره. ادامه...
تاريخ : 96/09/19

برگزاري کلاس آموزشي ايمني و اطفاء حريق

برگزاري کلاس آموزشي ايمني و اطفاء حريق جهت شرکت فرآورده هاي گوشتي 112 براسان. ادامه...
تاريخ : 96/09/19

تبريک سالروز تولد همکاران سازمان

در راستاي ارج نهادن به ارزش وجودي کارکنان و نيروهاي توانا و کارآمد سازمان تبريک سالروز تولد همکار ادامه...
تاريخ : 96/09/01

برگزاري کلاس آموزش جهت معلمان و دانش آموزان دبستان دخترانه توحيد

ادامه...
تاريخ : 96/09/01

برگزاري کارگاه آمورشي تحت عنوان نقش تفکر مثبت در بهبود عملکرد شغلي

برگزاري کارگاه آمورشي  تحت عنوان نقش تفکر مثبت در بهبود عملکرد شغلي، مدرس جناب آقاي دکتر رودي ادامه...
تاريخ : 96/09/01

برگزاري کلاس آموزش جهت مربيان و نونهالان پيش دبستاني بهارک

ادامه...
تاريخ : 96/09/01

تبريک سالروز تولد همکاران سازمان

در راستاي ارج نهادن به ارزش وجودي کارکنان و نيروهاي توانا و کارآمد سازمان تبريک سالروز تولد همکارا ادامه...
تاريخ : 96/08/27

صفحه: <<1110987654321>>

دريافت اخبار بصورت XML,RSS دريافت اخبار به فرمت XML , RSS

آخرين تغييرات:82/12/16

 

عضويت خبرنامه

Email: