منوي اصلي

شارژخاموش کننده

فراخوان طرح آتش نشان داوطلب

 

 

 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان در نظر دارد نسب برگزاري دوره آتش نشان داوطلب اقدام نمايد.

 محل ثبت نام: بلوار شهيد مزاري - ميدان شهيد فهميده - سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان

 مدارک مورد نياز: درخواست کتبي، دو قطعه عکس، کپي شناسنامه و کارت ملي

 به داوطلباني که دوره ي آموزش را با موفقيت به پايان برسانند، گواهينامه ي معتبر اتمام دوره اعطاء مي گردد.

 روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 

 

 

آخرين تغييرات:98/03/22

 

عضويت خبرنامه

Email: