منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز سه شنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/18

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان10 ماموريت انجام داده است .

که 3 مورد آن اطفاء حريق ،6 مورد آن امداد و نجات و ١ مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(سقوط درخت- ساعت 09:45-کوي قدس- تيم امداد و نجات ايستگاه٩ - ايمن سازي محل حادثه )

(حريق سيلندر گاز - ساعت 11:52-بلوار رسالت- تيم اطفاء حريق ايستگاه 4-اطفاء حريق-1 مصدوم )

(حبس در آسانسور- ساعت 15:57- بلوار معلم - تيم امداد و نجات ايستگاه 3 - رها سازي افرد محبوس شده)

(حبس در منزل- ساعت 15:59- خيابان مهتاب- تيم امداد و نجات ايستگاه 1 - رها سازي فرد محبوس شده)

(تصادف  خودرو- ساعت 16:27- خيابان آزادگان- تيم امداد و نجات و اطفاء حريق  ايستگاه 1- رهايي افرد محبوس شده و ايمن سازي محل حادثه - 2 مصدوم)

(گير کردن انگشتر- ساعت ١٧:25- مراجعه حضوري - تيم امداد و نجات  ايستگاه ١ - رها سازي انگشتر )

(حريق منزل- ساعت 21:28-خيابان شريعتي- تيم اطفاء حريق ايستگاه 1 و 7-اطفاء حريق )

آخرين تغييرات:97/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: