منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز دوشنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/17

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 8 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق ،5 مورد آن امداد و نجات و ١ مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(سقوط درخت- ساعت 14:14-خيابان چمران- تيم امداد و نجات ايستگاه9 - ايمن سازي محل حادثه )

(سقوط درخت- ساعت 15:34-خيابان اميرالمومنين- تيم امداد و نجات ايستگاه9 - ايمن سازي محل حادثه )

(سقوط تابلو- ساعت 18:22-خيابان آزادگان- تيم امداد و نجات ايستگاه1 - ايمن سازي محل حادثه )

(حريق موتور خانه- ساعت ١٨:36-بلوار مطهري- تيم اطفاء حريق ايستگاه9و 1 -اطفاء حريق )

(تصادف و حبس در خودرو- ساعت 23:36- بزرگراه خليج فارس- تيم امداد و نجات و اطفاء حريق  ايستگاه 5- رهايي افرد محبوس شده و ايمن سازي محل حادثه - 3 فوتي و 4 مصدوم)

 

آخرين تغييرات:97/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: