منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز يک شنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/16

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 11 ماموريت انجام داده است .

که 8 مورد آن اطفاء حريق ،2 مورد آن امداد و نجات و 1 مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(نشت گاز- ساعت 15:24-خيابان دانش- تيم امداد و نجات ايستگاه5 - ايمن سازي محل )

(حريق آبگرمکن- ساعت 18:48-خيابان دانش- تيم اطفاء حريق ايستگاه5 -اطفاء حريق )

(حبس در منزل- ساعت 20:27- خيابان بهشتي- تيم امداد و نجات ايستگاه 1 - رهايي فرد محبوس شده)

(حريق خودرو- ساعت 22:58-خيابان آرش- تيم اطفاء حريق ايستگاه٣ -اطفاء حريق )

آخرين تغييرات:97/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: