منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز شنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/15

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 3 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق و 1مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق منزل- ساعت 01:35-بلوار مکران- تيم اطفاء حريق ايستگاه 8-اطفاء حريق و ايمن سازي )

(مشاهده دود- ساعت 22:18-ميدان خاتم- تيم اطفاء حريق ايستگاه 9-بازديد از محل گزارش شده)

 

آخرين تغييرات:97/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: