منوي اصلي

شارژخاموش کننده

با آموزش هاي لازم براي مربيان مهدکودک و اقدام به موقع از وقوع آتش سوزي و سرايت آتش به اطراف جلوگيري شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با اعلام خبر حريق مهدکودک واقع در خيابان بهشتي به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهي سازمان آتش نشانان ايستگاه هاي عملياتي ۱و۹ به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
خسرو سراواني رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با بيان اينکه اين حادثه از حياط پشتي اين مهدکودک از شاخ و برگهاي شروع شده که خوشبختانه با آموزشهاي که مربيان و مسئولين اين مهد کودک که از سوي کارشناسان اين سازمان در خصوص نحوه اطفا حريق ديده بودند با اقدام به موقع مربيان مهدکودک و حضور  نيروهاي عملياتي در دقايق اوليه حريق به طور کامل اطفا و آتش نشانان به کار خود پايان دادند.

آخرين تغييرات:97/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: