منوي اصلي

شارژخاموش کننده

بزرگراه خليج فارس بازهم قرباني گرفت

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با اعلام خبر تصادف منجر به حريق در بزرگراه خليج فارس ساعت ۲۲:3۱ شب گذشته ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني بي درنگ آتش نشانان و تيم امداد و نجات ايستگاه ۲۰۵ را به محل حادثه در بزرگراه خليج فارس اعزام نمود.
سراواني رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني با بيان اينکه دو دستگاه پژوه ۴۰۵ و پژو پارس با تانکر حمل سوخت که در کنار جاده پارک شده بود برخورد و متاسفانه ۳ نفر از سرنشينان پژو ۴۰۵ و ۱ نفر از سرنشينان پژو پارس در دم جان باختند.
سراواني افزود متاسفانه دو روز قبل ازاين حادثه در اين بزرگراه  ساعت ۲۳:۳۶ دو خودروي جک و پرايد با هم برخورد نموده و متاسفانه ۴ نفر از سرنشينان خودروي جک مصدوم و ۳ نفر از سرنشينان خودروي پرايد در دم جان باختند که مصدومان توسط تيم امداد و نجات سازمان رها سازي و تحويل عوامل اورژانس شدند.
وي خاطر نشان کرد: اميدواريم با رعايت نکات ايمني از سوي شهروندان ديگر شاهد چنين حوادثي نباشيم.

آخرين تغييرات:97/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: