منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز جمعه مورخه ١٣٩٧/١٠/14

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 8 ماموريت انجام داده است .

که ١ مورد آن اطفاء حريق ،5مورد آن امداد و نجات  و 2 مورد آن استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حبس در آسانسور- ساعت 01:59- خيابان شورا- تيم امداد و نجات ايستگاه 6 - رهايي افراد محبوس شده)

(حبس کودک- ساعت 12:01- بلوار انقلاب- تيم امداد و نجات ايستگاه 1 - رهايي فرد محبوس شده)

(گير کردن انگشتر- ساعت 17:40- مراجعه حضوري - تيم امداد و نجات  ايستگاه ١ - رها سازي انگشتر )

(حريق منزل- ساعت ٢٠:38-روستاي علي آباد- تيم اطفاء حريق ايستگاه 5-اطفاء حريق )

آخرين تغييرات:97/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: