منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز پنجشنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/13

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 6 ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق ، 3 مورد آن امداد و نجات و 1 مورد استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حبس در اتاق - ساعت 13:53- خيابان جام جم- تيم امداد و نجات ايستگاه 2- رها سازي فرد محبوس شده)

(گير کردن گربه بر روي درخت- ساعت 21:18-خيابان رزمجو مقدم- تيم امداد و نجات ايستگاه 9-رهاسازي)

آخرين تغييرات:97/10/23

 

عضويت خبرنامه

Email: