منوي اصلي

شارژخاموش کننده

پايان مرحله اول بازديد ايمني از مهدکودک و پيش دبستاني ها شهر زاهدان

 به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان ، باعنايت به پيگيري هاي انجام شده از سوي  رياست محترم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان و دستور دادستان محترم در خصوص بازديد ايمني از اماکن آموزشي ؛با همکاري سازمان بهزيستي؛ کارشناسان سازمان آتش نشاني  به همراه نمايندگان ادارات  آموزش و پرورش ، نوسازي مدارس ، استاندارد ، بهداشت و سازمان نظام مهندسي  نسبت به بازديد ايمني از مهدکودک ها و پيش دبستاني هاي شهر زاهدان به تعداد 51 مرکز تحت نظارت سازمان بهزيستي اقدام نمودند.

خسرو سراواني رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني با بيان اينکه مرحله اول اين بازديد که مربوط به اين اماکن (مهد کودک ها و پيش دبستاني  ها) به پايان رسيده و کليه موارد نا ايمن و لزوم رعايت نکات ايمني  به مديران ، مسئولين ، مربيان و کارکنان اين مراکز تذکر داده شده است.

سراواني  افزود  با توجه به اهميت مقوله آموزش و پشگيري قبل از وقوع حوادث ، اين سازمان بصورت رايگان اقدام به آموزش نحوه استفاده خاموش کننده هاي دستي واطفاء حريق به تمامي مربيان ، کارکنان و معلمان اين مراکز به تعداد 300 نفر ساعت نموده است و همچنين گزارش کليه اقدامات انجام شده به کليه مراجع ذيصلاح ارسال شده است.

وي خاطر نشان کرد: بازديد ايمني مدارس توسط اداره آموزش و پيشگيري و کارشناسان اين سازمان در دستور کار قرار گرفته و تعداد 71  مدرسه توسط دو تيم از اين سازمان مورد بازديد قرار گرفته و تا پايان بازديد کامل مدارس اين روند ادامه دارد.

سراواني در خصوص پلمپ خانه هاي بازي و شادي در روز هاي اخير افزود با توجه به بازديد هاي انجام شده از مراکز بازي و شادي کودکان از سوي کارشناسان سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني به همراه نمايندگان ادارات اماکن ، سازمان ساماندهي مشاغل شهري ،استاندارد ، بهداشت و همچنين نماينده اي از معاونت خدمات شهري ،با دستور دادستان محترم پس از بازديد ايمني و محرز شدن نا ايمن بودن اين مراکز نسبت به پلمب نمودن  10 مرکز تا کنون اقدام شده است.

سراواني در پايان يادآور شد  کليه اماکن به جهت انجام اقدامات پيشگيري  ، رفع نواقص وموارد نا ايمن و همچنين  جلو گيري از حوادث احتمالي، بايستي با مراجعه با ساختمان  ستادي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان نسبت به اخذ تائيديه و شناسنامه ايمني اقدام نمايند.

آخرين تغييرات:97/10/18

 

عضويت خبرنامه

Email: