منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز سه شنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/11

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان ٧ ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق ،2 مورد آن امداد و نجات و ١ مورد آن استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(اتصالي سيم کشي پريز در مهد کودک- ساعت 8:15- خيابان بزرگمهر- تيم امداد و نجات و اطفاء حريق  ايستگاه 5- ايمن سازي )

(حريق خودرو- ساعت 16:05-ميدان کشاورز- تيم اطفاء حريق ايستگاه 7-اطفاء حريق و ايمن سازي )

(حبس کودک - ساعت 19:04- زيباشهر - تيم امداد و نجات ايستگاه 6 - رها سازي فرد محبوس شده)

 

آخرين تغييرات:97/10/18

 

عضويت خبرنامه

Email: