منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز يکشنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/09

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 8 ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق و 4مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق منزل- ساعت 12:25-خيابان جام جم- تيم اطفاء حريق ايستگاه ٢-اطفاء حريق )

(حبس در آسانسور- ساعت 14:02- خيابان خوارزمي- تيم امداد و نجات ايستگاه 6  - رها سازي افراد محبوس شده)

(حريق مغازه - ساعت 16:11-بلوار تلاش- تيم اطفاء حريق ايستگاه شهرک کارگاهي -اطفاء حريق )

(افتادن درخت بر روي کابل برق- ساعت ١٦:46- خيابان بزرگمهر- تيم امداد و نجات  ايستگاه 5 - ايمن سازي محل حادثه)

(حريق منزل- ساعت 19:53-بلوار کشاورز- تيم اطفاء حريق ايستگاه 7-اطفاء حريق )

(حبس کودک - ساعت 22:21- خيابان باقري - تيم امداد و نجات ايستگاه ٢ - رهايي فرد محبوس شده)

آخرين تغييرات:97/10/18

 

عضويت خبرنامه

Email: