منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز شنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/08

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 7 ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق و٣مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(واژگوني خودرو- ساعت 08:21-خيابان دانشگاه- تيم امداد و نجات ايستگاه3 -رها سازي فرد محبوس شده و ايمن سازي محل حادثه - 1 مصدوم)

(حريق سيلندر گاز- ساعت 11:08-خيابان خرمشهر - تيم اطفاء حريق ايستگاه3 -اطفاء حريق )

(حريق منزل (سيلندر گاز)- ساعت 12:06-بلوار فاضلي- تيم اطفاء حريق ايستگاه 4-اطفاء حريق و ايمن سازي محل حادثه- 1 مصدوم )

(حريق سيلندر گاز- ساعت 16:01-خيابان توحيد- تيم اطفاء حريق ايستگاه3 -اطفاء حريق )

 

آخرين تغييرات:97/10/18

 

عضويت خبرنامه

Email: