منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز جمعه مورخه ١٣٩٧/١٠/07

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 7 ماموريت انجام داده است .

که 1 مورد آن اطفاء حريق ،٣مورد آن امداد و نجات  و 3 مورد آن استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حبس کودک - ساعت 13:45- خيابان مراد قلي- تيم امداد و نجات ايستگاه 2 - رهايي فرد محبوس شده)

(گير کردن انگشتر- ساعت 16:30- مراجعه حضوري - تيم امداد و نجات  ايستگاه 1 - رها سازي انگشتر )

(حريق منزل- ساعت 20:02-خيابان پهلواني - تيم اطفاء حريق ايستگاه 2-اطفاء حريق )

آخرين تغييرات:97/10/18

 

عضويت خبرنامه

Email: