منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز پنج شنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/06

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان8 ماموريت انجام داده است .

که ٥ مورد آن اطفاء حريق و3مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق مغازه - ساعت 01:40-خيابان رجايي- تيم اطفاء حريق ايستگاه4 -اطفاء حريق )

(حريق مغازه ابزار آلات- ساعت 14:21-خيابان رجايي- تيم اطفاء حريق ايستگاه8 -اطفاء حريق )

(حريق منزل- ساعت 21:38-بلوار ثارالله- تيم اطفاء حريق ايستگاه 3-اطفاء حريق )

(حريق خودرو- ساعت 23:34-خيابان مصطفيخميني- تيم اطفاء حريق ايستگاه 2-اطفاء حريق )

(نشت سيلندر گاز- ساعت 23:44-خيابان امام خميني شرقي- تيم اطفاء حريق ايستگاه 2-اطفاء حريق )

 

 

آخرين تغييرات:97/10/08

 

عضويت خبرنامه

Email: