منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز چهارشنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/05

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان١٠ ماموريت انجام داده است .

که ٥ مورد آن اطفاء حريق ،٤مورد آن امداد و نجات و ١ مورد آن استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق خودرو- ساعت ١٠:٣٢-بلوار مطهري- تيم اطفاء حريق ايستگاه ٢-اطفاء حريق )

(حريق منزل- ساعت ١٧:١٩-بلوار کشاورز- تيم اطفاء حريق ايستگاه ٧-اطفاء حريق )

(اقدام به خودکشي- ساعت ١٧:٤٠-بلوار بزرگمهر- تيم امداد و نجات ايستگاه ٣-مشاوره اجتماعي - ايجاد آرامش)

آخرين تغييرات:97/10/08

 

عضويت خبرنامه

Email: