منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز سه شنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/04

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان٨ ماموريت انجام داده است .

که 2 مورد آن اطفاء حريق ،4مورد آن امداد و نجات ، ١ مورد آن پشتيباني و 1 مورد آن استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق تير برق- ساعت 01:20-خيابان مصطفي خميني- تيم اطفاء حريق ايستگاه 2-اطفاء حريق )

(واژگوني خودرو- ساعت 07:35-بلوار معلم- تيم امداد و نجات ايستگاه 3-ايمن سازي)

(حبس در آسانسور- ساعت 11:48-زيباشهر- تيم امداد و نجات ايستگاه 6-رها سازي افراد محبوس شده)

 

 

آخرين تغييرات:97/10/08

 

عضويت خبرنامه

Email: