منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز دوشنبه مورخه ١٣٩٧/١٠/03

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان8 ماموريت انجام داده است .

که 5مورد آن اطفاء حريق ،٢مورد آن امداد و نجات و ١ مورد آن استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق سيلندر گاز- ساعت 07:27- بلوار کشاورز- تيم اطفاء حريق ايستگاه 7-اطفاء حريق منزل )

(حريق منزل- ساعت 18:28-خيابان حسين بر- تيم اطفاء حريق ايستگاه 9-اطفاء حريق منزل - 2 مصدوم )

(حريق خودرو- ساعت 18:33- بلوار معلم- تيم اطفاء حريق ايستگاه 5-اطفاء حريق )

(حريق سيلندر گاز- ساعت 18:50- مهرشهر- تيم اطفاء حريق ايستگاه 6-اطفاء حريق)

آخرين تغييرات:97/10/08

 

عضويت خبرنامه

Email: