منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز شنبه مورخه ١٣٩٧/10/01

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان5 ماموريت انجام داده است .

که ٢مورد آن اطفاء حريق ،2مورد آن امداد و نجات و 1 مورد آن استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق سيلندر گاز- ساعت 08:52- روستاي حاجي آباد- تيم اطفاء حريق ايستگاه ٥-اطفاء حريق )

(ايمن سازي چاه- ساعت 11:54- بلوار جمهوري مدرسه رستگاران- تيم امداد و نجات ايستگاه 5- ايمن سازي )

(حريق سيلندر گاز- ساعت 19:17- خيابان فردوسي- تيم اطفاء حريق ايستگاه 9-بررسي محل حادثه)

آخرين تغييرات:97/10/08

 

عضويت خبرنامه

Email: