منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز جمعه مورخه ١٣٩٧/٠٩/30

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان8 ماموريت انجام داده است .

که 2مورد آن اطفاء حريق ،4مورد آن امداد و نجات و 2 مورد آن استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق درخت- ساعت 04:09- خيابان معلم- تيم اطفاء حريق ايستگاه 5-اطفاء حريق )

(حريق منزل- ساعت 17:08- خيابان مجديه- تيم اطفاء حريق ايستگاه 7-اطفاء حريق و ايمن سازي )

 

آخرين تغييرات:97/10/07

 

عضويت خبرنامه

Email: