منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز پنج شنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/29

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان9 ماموريت انجام داده است .

که 5مورد آن اطفاء حريق و4مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق سيلندر گاز- ساعت 13:22- بلوار بهداشت- تيم اطفاء حريق ايستگاه 3-اطفاء حريق و ايمن سازي )

(حريق منزل- ساعت 14:06- خيابان رسالت- تيم اطفاء حريق ايستگاه 4-اطفاء حريق و ايمن سازي - 1 مصدوم)

(حريق موتور خانه- ساعت 16:52- خيابان فردوسي- تيم اطفاء حريق ايستگاه 2-اطفاء حريق و ايمن سازي )

(حريق موتور سيکلت- ساعت 21:14- خيابان پيربخش- تيم اطفاء حريق ايستگاه 7-اطفاء حريق و ايمن سازي )

(حريق خودرو- ساعت 22:09- ميدان کوثر- تيم اطفاء حريق ايستگاه 8-اطفاء حريق و ايمن سازي )

آخرين تغييرات:97/10/07

 

عضويت خبرنامه

Email: