منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز سه شنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/27

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان٦ ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق ، ٢مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق پيش دبستاني- ساعت 09:02- خيابان مصطفي خميني- تيم اطفاء حريق ايستگاه 1و8و9-اطفاء حريق مدرس و ايمن سازي -خروج 55 کودک -4 فوتي)

(حريق خودرو- ساعت 15:08- پارک ملت- تيم اطفاء حريق ايستگاه5 - اطفاء حريق و ايمن سازي)

(حريق منزل- ساعت 22:33- بلوار پرستار- تيم اطفاء حريق ايستگاه5 - اطفاء حريق)

 

آخرين تغييرات:97/10/07

 

عضويت خبرنامه

Email: