منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز يکشنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/25

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان4 ماموريت انجام داده است .

که 2مورد آن اطفاء حريق و2 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(سقوط دکل برق - ساعت 08:30-ايستگاه انتقال آب حرمک- تيم امداد ونجات و اطفاء حريق  ايستگاه5- ايمن سازي )

(گير کردن انگشتر - ساعت 21:10- مراجعه حضوري- تيم امداد و نجات ايستگاه 1- رها سازي انگشتر)

 

آخرين تغييرات:97/10/07

 

عضويت خبرنامه

Email: