منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز شنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/24

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 5 ماموريت انجام داده است .

که 3 مورد آن اطفاء حريق و2 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق منزل- ساعت ١٣:58- خيابان البرز- تيم اطفاء حريق ايستگاه6 - اطفاء حريق)

(حبس در آسانسور- ساعت 19:59- بلوار جمهوري- تيم امداد و نجات ايستگاه 5- رهاسازي افراد محبوس شده)

 

آخرين تغييرات:97/10/07

 

عضويت خبرنامه

Email: