منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حمل غير مجاز سوخت باز هم حادثه آفريد

به گزارش روابط عمومي سازمان  آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان با اعلام خبر حريق خودرو حامل سوخت غير مجاز  حوالي ساعت ۴:۵۶ بعد از ظهر امروز به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني آتش نشانان  و ناوگان خودرويي سنگين سازمان بي درنگ به محل حادثه واقع در بلوار انقلاب مقابل پايانه مسافربري اعزام شدند.
عبدالرحيم شاقوزايي معاونت عمليات سازمان آتش نشاني در اين باره گفت : آتش نشان پس از رسيدن به محل حادثه با رعايت کامل نکات ايمني شروع به اطفا حريق نموده و پس از چندين ساعت جدال با آتش آن را مهار و بصورت کامل اطفا نمودند و پس از ايمن سازي محل حادثه صحنه را تحويل عوامل انتظامي دادند.
اين فرمانده حاضر در عمليات با بيان اينکه نوع سوخت  که اين خودرو حمل مي کرده از نوع بنزين  و سريع استعال بوده که با عکس العمل سريع آتش نشانان از سرايت به اطراف محل حادثه جلوگيري شد
وي افزود اميدواريم  با رعايت نکات ايمني از سوي شهروندان ديگر شاهد چنين صحنه هايي نباشيم.

آخرين تغييرات:97/10/04

 

عضويت خبرنامه

Email: