منوي اصلي

شارژخاموش کننده

شب نا آرام بلوار خليج فارس باز هم قرباني گرفت

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان حوالي ساعت ۲۲:۱۴ شب گذشته با اعلام خبر تصادف و واژگوني خودرو در بلوار خليج فارس ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني زاهدان  تيم امداد نجات سازمان را به محل حادثه اعزام که پس از بررسي هاي انجام شده مشاهده گرديد۲ نفر از شهروندان در داخل خودروي سواري پژو پارس گرفتار شده اند که آتش نشانان با رعايت نکات ايمني  پس از رها سازي افراد آنها را تحويل عوامل اورژانس داده که متاسفانه بر اساس اخبار واصله هر دو نفر بر اثر شدت جراحت فوت شدند.
علي نجفي زاده مسئول روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني زاهدان در ادامه افزود متاسفانه پس از بازگشت تيم عملياتي اعزامي سازمان حوالي ساعت ۰۰:۲۲ بامداد مجددا با اعلام خبر واژگوني خودروي آوانته ستاد فرماندهي بي درنگ تيم عملياتي امداد نجات ايستگاه ۲۰۵ را به محل حادثه واقع در بلوار خليج فارس اعزام که پس از بررسي اوليه متاسفانه  راننده خودرو در دم جان سپرد و  سرنشين آن مصدوم شده بود که آتش نشانان با رعايت نکات ايمني و تجهيزات امداد نجات پس از رهايي سرنشينان خودرو  و تحويل آنها به عوامل اورژانس به عمليات خود پايان دادند.
نجفي زاده  با بيان اينکه مي توانيم با رعايت نکات ايمني وسرعت مطمئنه از سوي شهروندان  ديگر شاهد چنين حوادثي نباشيم.

آخرين تغييرات:97/10/04

 

عضويت خبرنامه

Email: