منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز سه شنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/13

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان8 ماموريت انجام داده است .

که 2مورد آن اطفاء حريق و6 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(برق گرفتگي - ساعت 11:28- خيابان ويلا- تيم امداد ونجات ايستگاه6- 1 مصدوم - ايمن سازي)

(گير کردن انگشتر - ساعت 13:25- مراجعه حضوري- تيم امداد و نجات ايستگاه 1- رها سازي انگشتر)

(حريق نماي ساختمان- ساعت 16:51-بلوار مطهري- تيم اطفاء حريق ايستگاه 9- اطفاء حريق)

(تصادف خودرو - ساعت 22:14- بزرگراه خليج فارس- تيم امداد ونجات ايستگاه5- 2فوتي - ايمن سازي)

آخرين تغييرات:97/09/15

 

عضويت خبرنامه

Email: