منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز دوشنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/12

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان7 ماموريت انجام داده است .

که 3مورد آن اطفاء حريق و4 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق خودرو - ساعت ١٥:20- ورودي شهر کنار الياس گاز- تيم اطفاء حريق ايستگاه ٥- اطفاء حريق)

(حبس کودک در منزل- ساعت 18:33-خيابان رودکي- تيم امداد و نجات ايستگاه 10- رها سازي فرد محبوس شده)

(گير کردن انگشتر - ساعت 19:13- مراجعه حضوري- تيم امداد و نجات ايستگاه 6- رها سازي انگشتر)

(حبس در آسانسور- ساعت ١٩:07-زيباشهر- تيم امداد و نجات ايستگاه 6- رها سازي افراد محبوس شده)

آخرين تغييرات:97/09/15

 

عضويت خبرنامه

Email: