منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز شنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/10

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان٧ ماموريت انجام داده است .

که 4مورد آن اطفاء حريق ، 1مورد آن امداد و نجات و 2مورد پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق منزل - ساعت 08:44-مهرشهر مجتمع مهرگان- تيم اطفاء حريق ايستگاه 6و9و11-نجات 2 نفر ، اطفاء حريق و جلوگيري از سرايت آتش)

(حريق خودرو- ساعت 21:15-خيابان سعدي-تيم اطفاء حريق ايستگاه 1- اطفاء حريق)

آخرين تغييرات:97/09/15

 

عضويت خبرنامه

Email: