منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز جمعه مورخه ١٣٩٧/٠٩/09

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان14 ماموريت انجام داده است .

که 7 مورد آن اطفاء حريق ، ٥مورد آن امداد و نجات و 2 مورد استقرار بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(حريق انبار ضايعات نان خشک- ساعت 12:37-خيابان رجايي- تيم اطفاء حريق ايستگاه 4- اطفاء حريق)

(انفجار سيلندر گاز- ساعت 16:47-بلوار پيامبر اعظم (ص)- تيم اطفاء حريق ايستگاه 6-اطفاء حريق- 1 مصدوم)

(حريق سيلندر گاز- ساعت 17:20- خيابان غزالي 1- تيم اطفاء حريق ايستگاه 6-اطفاء حريق- 1 مصدوم)

(حريق منزل- ساعت 23:26- خيابان دانش40- تيم اطفاء حريق ايستگاه 5-اطفاء حريق- 2 مصدوم)

آخرين تغييرات:97/09/15

 

عضويت خبرنامه

Email: