منوي اصلي

شارژخاموش کننده

حوادث روز سه شنبه مورخه ١٣٩٧/٠٩/06

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 4 ماموريت انجام داده است .

که ٢ مورد آن اطفاء حريق و 2مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

(نشت سيلندر گاز- ساعت ١١:45- خيابان آزادگان- تيم اطفاء حريق ايستگاه 1- ايمن سازي و اطفاء حريق )

آخرين تغييرات:97/09/15

 

عضويت خبرنامه

Email: