منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز پنجشنبه ١٣٩٦/١٢/17

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 5 ماموريت انجام داده است .

که3  مورد آن اطفاء حريق و 2 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل- خيابان جام جم- ايستگاه 2،  حريق مغازه- خيابان آزادي- ايستگاه7 .

در روز جاري سازمان مصدوم  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/19

 

عضويت خبرنامه

Email: