منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز چهارشنبه ١٣٩٦/١٢/16

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان11 ماموريت انجام داده است .

که4 مورد آن اطفاء حريق و ٤ مورد آن امداد و نجات و 3 مورد آن پشتيباني بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل- خيابان رسالت- ايستگاه 1،  حريق منزل- خيابان صدرا- ايستگاه 6 ، حريق محل نگهداري ماشين آلات اسقاطي-بلوار شهيد فاضلي-ايستگاه 4-5-10و2.

در روز جاري سازمان مصدوم  متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/19

 

عضويت خبرنامه

Email: