منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز يکشنبه ١٣٩٦/١٢/13

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 4 ماموريت انجام داده است .

که1 مورد آن اطفاء حريق و 3 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق تابلوي بانک- خيابان بلوار فاضلي- ايستگاه 4.

در روز جاري سازمان مصدوم و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/14

 

عضويت خبرنامه

Email: