منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز شنبه ١٣٩٦/١٢/12

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 7 ماموريت انجام داده است .

که3 مورد آن اطفاء حريق و ٤ مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل- خيابان پهلواني- ايستگاه 2 ، اعلام نشت گاز- خيابان دانش-ايستگاه 5.

در روز جاري سازمان 1 مصدوم داشته و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/14

 

عضويت خبرنامه

Email: