منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز جمعه ١٣٩٦/١٢/11

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان ٥ ماموريت انجام داده است .

که1مورد آن اطفاء حريق و 4 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق مغازه- خيابان رودکي- ايستگاه 10 .

در روز جاري سازمان  مصدوم  و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/12

 

عضويت خبرنامه

Email: