منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز چهارشنبه ١٣٩٦/١٢/09

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 3 ماموريت انجام داده است .

که 1 مورد آن اطفاء حريق و 2 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق زباله- خيابان سعدي- ايستگاه ٢ ، بازکردن درب منزل- زيباشهر- ايستگاه 6.

در روز جاري سازمان  مصدوم  و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/12

 

عضويت خبرنامه

Email: