منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز سه شنبه ١٣٩٦/١٢/08

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 4 ماموريت انجام داده است .

که 3 مورد آن اطفاء حريق و 1 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق منزل- خيابان مصطفي خميني- ايستگاه ٢ ،حريق منزل- خيابان پيربخش- ايستگاه 7.

در روز جاري سازمان  مصدوم  و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/09

 

عضويت خبرنامه

Email: