منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز يکشنبه ١٣٩٦/١٢/06

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 6 ماموريت انجام داده است .

که 4 مورد آن اطفاء حريق و 2 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

گير کردن انگشتر- مراجعه حضوري-ايستگاه1، حريق سيلندرگاز- خيابان امام خميني- ايستگاه ٢.

در روز جاري سازمان ١مصدوم داشته  و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/08

 

عضويت خبرنامه

Email: