منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز شنبه ١٣٩٦/١٢/05

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 7 ماموريت انجام داده است .

که ٢ مورد آن اطفاء حريق و 5 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

سقوط خودرو داخل کانال- بلوار انقلاب-ايستگاه10، مورد مار- خيابان جام جم- ايستگاه 2.

در روز جاري سازمان 1مصدوم داشته  و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/08

 

عضويت خبرنامه

Email: