منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز پنجشنبه ١٣٩٦/١٢/03

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 10 ماموريت انجام داده است .

که 7 مورد آن اطفاء حريق و 3 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

حريق سيلندر گاز- کريم آباد-ايستگاه 2.حريق منزل- بلوار دانشجو-ايستگاه5.

در روز جاري سازمان 2مصدوم داشته  و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/08

 

عضويت خبرنامه

Email: