منوي اصلي

شارژخاموش کننده

وقايع روز سه شنبه ١٣٩٦/12/01

در روز جاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان 13 ماموريت انجام داده است .

که 5 مورد آن اطفاء حريق و 8 مورد آن امداد و نجات بوده است .

مهمترين وقايع روز جاري :

تصادف خودرو- بزرگراه خليج فارس-ايستگاه 5  ،سقوط از ارتفاع- بلوار انقلاب-ايستگاه 3،حريق سيلندر گاز- خيابان بدر-ايستگاه 10.

در روز جاري سازمان 1  مصدوم داشته  و متوفي نداشته است .

آخرين تغييرات:96/12/03

 

عضويت خبرنامه

Email: